SmallLogo

 

 

Gilde Dak Office

Gilde Dak Office is tot stand gekomen dankzij gezamenlijke inspanningen van ELDUS, Gilde Software, branche-organisatie VEBIDAK en BDA Dakadvies b.v. Het doel van Gilde Dak Office is om binnen de dak- en gevelbranche een uniforme standaard berekeningsmethodiek te realiseren voor een eenduidige advisering naar opdrachtgevers. Gilde Dak Office bestaat uit de modules Windbelasting, Bouwfysica, Detail en Projectbeheer.

De modules kunt u uiteraard afzonderlijk aanschaffen en gebruiken. Voor gelijktijdig gebruik op een (bedrijfsnetwerk) is er een speciale versie van Gilde DakOffice. Voor bedrijven met nevenvestigingen is er een speciale licentieregeling.

 

Windbelasting

Met deze module is het mogelijk de windbelasting op de diverse onderdelen van het dak te bepalen en het bevestigingssysteem aan deze belasting te toetsen. Voor het realiseren van correcte berekeningen voor zowel platte als hellende daken is Dak Office Windbelasting gebaseerd op de normeringen zoals vermeld in de NEN 6702, NEN 6707 , NPR 6708 en SBR 239. Op een aantal punten zijn de BDA/ Vebidak standpunten in de berekening opgenomen.

De handige eigenschappen-wizard maakt het eenvoudig voor de gebruiker om alle noodzakelijke parameters op een gestructureerde manier in te voeren. De contextgevoelige helpfunctie (rechts op het voorbeeld) zorgt ervoor dat de gebruiker telkens over de noodzakelijke en van toepassing zijnde achtergrondinformatie beschikt.

Meer info

Bouwfysica

Met deze module is het mogelijk om enerzijds de warmteweerstand (Rc-waarde) van een constructie te bepalen en anderzijds te controleren op mogelijke inwendige condensatie en voldoende drogingscapaciteit.

In het programma kan op een eenvoudige manier een constructie worden opgebouwd vanuit een uitgebreid materialenbestand. Dit bestand wordt up to date gehouden dankzij leveranciers van materialen die hun mutaties aan ons melden. De resultaten van de berekening worden met behulp van tekst, grafieken en zelfs animaties gepresenteerd en geven een duidelijk beeld van de bouwfysische eigenschappen van de ingevoerde constructie.

Aanpassen van de constructie is al even simpel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Rc-wizard die automatisch de isolatiedikte ophoogt tot de door u opgegeven Rc-waarde is bereikt.

Invloed van mechanische bevestiging kan worden meegenomen in de berekening. Ook is er een berekening voor daken met afschotisolatie.

Meer info

Detail

Deze module beschikt over een bibliotheek met standaard VB-details met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen voor bitumen en kunststof dakbedekkingssystemen en voor gietasfalt. Integratie van tekst en tekeningen is mogelijk in GildeWIN, Word en voor gebruik in CAD.

Meer info

Projectbeheer

Dit is een schil om de overige drie modules heen. Hierin worden projecten aangemaakt waaraan u wind- en bouwfysicaberekeningen, details en overige documenten kunt hangen. Deze overige documenten kunnen bijvoorbeeld de foto's, tekeningen of dakopnamerapporten zijn.
Per project is in één oogopslag te zien welke berekeningen er voor zijn gedaan en welke details er in zijn opgenomen.
Gebruikers van DakOffice die al 2 modules hebben aangeschaft krijgen de module projectbeheer gratis.

Meer info

Energie

De nieuwste telg van de Dak Office familie. Dit programma geeft u de mogelijkheid om twee constructies met elkaar te vergelijken op de mate van energieverlies. U kunt kiezen voor een dak, een gevel of een vloer. Ook kunt u kiezen voor de berekening van een eenvoudig gebouw.

Meer info