SmallLogo

 

 

Dak Office

 

 

Windbelasting

Met deze module is het mogelijk de windbelasting op de diverse onderdelen van het dak te bepalen en het bevestigingssysteem aan deze belasting te toetsen. Voor het realiseren van correcte berekeningen voor zowel platte als hellende daken is Dak Office Windbelasting gebaseerd op de normeringen zoals vermeld in de NEN-EN 1991-1-4 en NPR 6708. Op een aantal punten zijn de BDA/ Vebidak standpunten in de berekening opgenomen.

Windbelasting geeft ook aan hoe de veschillende bevestigingssytemen moeten worden toegepast. Gekozen kan worden uit de systemen ballast met grind, ballast met tegels, éénlaags mechanisch bevestigd, meerlaags mechanisch bevestigd, direct mechanisch bevestigde isolatieplaten, kleven en dakpannen

 

Meer info

Bouwfysica

Met deze module is het mogelijk om enerzijds de warmteweerstand (Rc-waarde) van een constructie te bepalen en anderzijds te controleren op mogelijke inwendige condensatie en voldoende drogingscapaciteit.

In het programma kan op een eenvoudige manier een constructie worden opgebouwd vanuit een uitgebreid materialenbestand. Dit bestand wordt up to date gehouden dankzij leveranciers van materialen die hun mutaties aan ons melden. De resultaten van de berekening worden met behulp van tekst, grafieken en zelfs animaties gepresenteerd en geven een duidelijk beeld van de bouwfysische eigenschappen van de ingevoerde constructie.

Aanpassen van de constructie is al even simpel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Rc-wizard die automatisch de isolatiedikte ophoogt tot de door u opgegeven Rc-waarde is bereikt.

Invloed van mechanische bevestiging kan worden meegenomen in de berekening. Ook is er een berekening voor daken met afschotisolatie.

 

Meer info

Detail

De module Detail bevat een bibliotheek met standaard VB-details met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen voor bitumen en kunststof dakbedekkingsystemen en voor gietasfalt. Integratie van tekst en tekeningen in uw Gilde systeem is mogelijk. Bent u in het bezit van Gilde 2D-Cad, dan kunt u de details ook eenvoudig uit uw bibliotheek in uw tekening slepen.

 

Meer info

Energie

Dit programma geeft u de mogelijkheid om constructies met elkaar te vergelijken op de mate van energieverlies. U kunt kiezen voor een dak, een gevel of een vloer. U krijgt een goed inzicht in de energiebesparing door extra isolatie en een grove indicatie van de terugverdientijd van de investering.

 

Meer info

Projectbeheer

Dit is een schil om de overige drie modules heen. Hierin worden projecten aangemaakt waaraan u wind- en bouwfysicaberekeningen, details en overige documenten kunt hangen. Deze overige documenten kunnen bijvoorbeeld de foto's, tekeningen of dakopnamerapporten zijn.
Per project is in één oogopslag te zien welke berekeningen er voor zijn gedaan en welke details er in zijn opgenomen.
Gebruikers van DakOffice die al 2 modules hebben aangeschaft krijgen de module projectbeheer gratis.

 

Meer info