SmallLogo

Energie

De berekening in deze module geeft een grove indicatie van de mogelijke energiebesparing door extra isoleren. Het gaat hier om verwarmde woon- en kantoorgebouwen.
In de berekening wordt hoofdzakelijk gekeken naar de warmte doorlatendheid van de constructie. Er wordt gewerkt met een variant van de graaddagen methode zoals die ook in de module Bouwfysica wordt gehanteerd en die gerelateerd is aan de Duitse richtlijnen VDI 2067.
Aan de hand van een opgegeven ketelrendement wordt de terugverdientijd van de extra isolatie bepaald.

energie
energie2