SmallLogo

Windbelasting

Met deze module is het mogelijk de windbelasting op de diverse onderdelen van het dak te bepalen en het bevestigingssysteem aan deze belasting te toetsen. Voor het realiseren van correcte berekeningen voor zowel platte als hellende daken is Dak Office Windbelasting gebaseerd op de normeringen zoals vermeld in de NEN 6702, NEN 6707 , NPR 6708 en SBR 239. Op een aantal punten zijn de BDA/Vebidak standpunten in de berekening opgenomen.

De handige eigenschappen-wizard maakt het eenvoudig voor de gebruiker om alle noodzakelijke parameters op een gestructureerde manier in te voeren. De contextgevoelige helpfunctie zorgt ervoor dat de gebruiker telkens over de noodzakelijke en van toepassing zijnde achtergrondinformatie beschikt.

windbel03