SmallLogo

Windbelasting

Met deze module is het mogelijk de windbelasting op de diverse onderdelen van het dak te bepalen en het bevestigingssysteem aan deze belasting te toetsen. Voor het realiseren van correcte berekeningen voor zowel platte als hellende daken is Dak Office Windbelasting gebaseerd op de normeringen zoals vermeld in de NEN-EN 1991-1-4 en NPR 6708. Op een aantal punten zijn de BDA/Vebidak standpunten in de berekening opgenomen.

De stappen-structuur maakt het eenvoudig voor de gebruiker om alle noodzakelijke parameters op een gestructureerde manier in te voeren.

 

windgebied
dakvlak
systeem
resultaat