SmallLogo

Bouwfysica

Met deze module is het mogelijk om enerzijds de warmteweerstand (Rc-waarde) van een constructie te bepalen en anderzijds te controleren op mogelijke inwendige condensatie en voldoende drogingscapaciteit.

In het programma kan op een eenvoudige manier een constructie worden opgebouwd vanuit een uitgebreid materialenbestand. Dit bestand wordt up-to-date gehouden dankzij leveranciers van materialen die hun mutaties aan ons melden. De resultaten van de berekening worden met behulp van tekst, grafieken en zelfs animaties gepresenteerd en geven een duidelijk beeld van de bouwfysische eigenschappen van de ingevoerde constructie.

Aanpassen van de constructie is al even simpel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Rc-wizard die automatisch de isolatiedikte ophoogt tot de door u opgegeven Rc-waarde is bereikt.

bouwfys4k