SmallLogo

Eldus - Voorwaarden

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT voorwaarden 2014 van toepassing. U vindt ze hier.

 

Producten en diensten

Onze standaard producten zijn Dak Office (met de modules Projectbeheer, Windbelasting, Therma-Bouwfysica, Detail en Energie) en 2D-Cad.
Verder zijn er diverse maatwerkprogramma’s.
Eldus levert ook ondersteuning bij de geleverde producten op basis van een onderhoudscontract bij de standaard producten en op basis van uurtarief bij maatwerkproducten.

 

Privacy

Eldus behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring leest u daarover meer. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met info@eldussoftware.nl.

 

Aansprakelijkheid

Het gebruik van onze producten is voor uw eigen risico. Eldus is niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van onze producten of diensten mocht lijden.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze software is door intellectueel eigendomsrecht beschermd. Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming onze producten in hun geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren.

 

Klachtenregeling en geschillen

Hebt u een probleem of klacht, dan horen wij dat graag. Inhoudelijke vragen kunt u sturen naar helpdesk@eldussoftware.nl. Klachten naar info@eldussoftware.nl. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.