SmallLogo

 

Privacyverklaring

Eldus neemt privacy heel serieus. We werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen niet meer informatie over onze klanten en prospects dan noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en serviceverlening. De gegevens worden zeker niet doorverkocht aan derden.

Deze website werkt niet met cookies en er worden door Eldus ook geen bezoekgegevens opgeslagen of geanalyseerd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer u klant van ons bent of een informatieaanvraag bij ons doet, worden de volgende gegevens verzameld en in ons CRM-systeem opgeslagen:

- Uw bedrijfsnaam
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw geslacht

Bij klanten wordt tevens bijgehouden welke producten zijn gekocht en welke diensten er worden afgenomen.

Van klanten die een onderhoudscontract hebben afgesloten worden helpdeskvragen en de aangeboden oplossingen geregistreerd.

De softwareproducten geven de gebruiker de mogelijkheid om na een update een bevestiging hiervan per e-mail naar ons te sturen.

Waarom heeft Eldus deze gegevens nodig?

De bedrijfsnaam en adresgegevens zijn nodig voor de financiële administratie. Facturen met deze adresgegevens worden in onze boekhouding bewaard over de periode die hier door de belastingdienst is voorgeschreven. De adresgegevens zijn natuurlijk ook nodig voor eventuele bezoeken aan uw bedrijf voor installatie van en instructie over onze producten. De overige contactgegevens worden gebruikt voor contact over de door u aangekochte producten en/of diensten. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van helpdeskvragen. Uw geslacht wordt geregistreerd om in correspondentie de juiste aanspreektitel te kiezen.

Helpdeskvragen en de gevonden oplossingen worden geregistreerd. Dit doen we omdat veel vragen vaker terugkomen en we dan het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden. Bij een lang lopend probleem geeft het een beeld van de stappen die al zijn gezet. Verder geeft deze registratie informatie over gemaakte uren indien er sprake is van ondersteuning op basis van uurtarief.

Hoe lang worden deze gegevens door Eldus bewaard?

Eldus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens van prospects waarmee geen overeenkomst tot stand komt, worden niet langer dan één jaar bewaard. Gegevens van klanten worden in ieder geval bewaard zolang onze producten bij die klanten in gebruik zijn en/of er nog diensten worden afgenomen.

Delen met anderen

Eldus verstrekt uw persoonsgegevens alleen dan aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft conform de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe indienen via info@eldussoftware.nl. Eldus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Op welke wijze beschermt Eldus uw persoonsgegevens?

Eldus neemt passende technische en organisatorise maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wanneer u de indruk heeft of er aanwijzingen zijn van misbruik van bij Eldus aanwezige informatie, neem dan contact op met Eldus via info@eldussoftware.nl.