SmallLogo

Vragen Dak Office

0

Database gerelateerde problemen.

Bij database gerelateerde problemen altijd alle modules afsluiten, ook bij eventuele andere gebruikers.

Daarna kijken in de map GildeDO3 of daar nog tijdelijke bestanden staan. Dit zijn bestanden met een uitroepteken in de bestandsnaam. Indien die er zijn, deze verwijderen. Indien dit niet lukt zal er toch nog ergens een sessie open staan.

Laat indien het om een TS of Citrix omgeving gaat de systeembeheerder de sessie sluiten indien de gebruiker niet bekend is.

Nadat alle tijdelijke bestanden weg zijn, de ‘normale’ herstelhandelingen doen. Zie hiervoor onderstaande items.

Indien een update door een probleem is afgebroken, checken of de update bij opstarten van Projectbeheer opnieuw wordt uitgevoerd.

Indien dit problemen blijft geven, is er waarschijnlijk al een eerdere update niet goed gegaan.

Open met de databaseviewer de database en daarin het bestand PrSys. In het veld Path6 staat het nummer van de laatst uitgevoerde database-update. Zet dit nummer terug op 30 en sla de wijziging op. Daarna viewer sluiten en Projectbeheer opnieuw starten en laten updaten.

00

Bij het selecteren van een bevestiger in Windbelasting Eurocode wordt de rekenwaarde niet automatisch ingevuld.

 

 

Dit is eigenlijk de belangrijkste verandering in deze update (32).

Die waarde moet niet klakkeloos worden overgenomen en dat was voor veel gebruikers niet duidelijk ondanks de uitleg in het scherm.
De rekenwaarde die bij de schroef staat, is niet de rekenwaarde die gehanteerd moet worden. Die moet je halen uit een KOMO Certifikaat of windtest-rapport van het dakbedekkingssysteem.

Het is een waarde die gerelateerd is aan het bezwijkmoment in de windkist.

De rekenwaarde van de bevestiger is eigenlijk de gemiddelde uittrekwaarde van die schroef in een bepaalde ondergrond. Deze moet groter of gelijk zijn aan de waarde uit het certifikaat.

Tot dusver staat er bij Van Roij en Afast een waarde van 400N. Dit is gedaan omdat veel gebruikers de juiste waarde niet opzoeken.

Bij meerlaagse systemen mag je, indien je aan een aantal voorwaarden voldoet,  met 400N rekenen wanneer je de ‘echte’ waarde niet weet.

Bij eenlaagse systemen mag dat weer niet. (Fijne normen hebben wij ;-))

Het is de bedoeling dat Van Roij en Afast hun waarde nu ook gaan aanpassen. Etanco heeft die (veelal hogere) waarden al staan.

1

Installatie Dak Office op lokale pc

Op Windows versies vanaf Windows 7 kunt u Dak Office niet meer onde de map ‘Program Files’ of ‘Program Files (x86)’ installeren. Microsoft heeft beperkingen ingesteld voor bestandsbewerking in deze mappen. Omdat de database van Dak Office in dezelfde map staat als de programma’s, kan daardoor de databse niet meer worden geopend.

Installeer bij voorkeur in de map C:\GildeSW

2

Installatie Dak Office op netwerkschijf

Waar moet ik op letten bij installatie op een netwerkdrive?

Gebruik voor de padverwijzingen in snelkoppelingen aub een zgn drive-mapping en geen UNC-paden. Het programma doet diverse bewerkingen op de bestandsnaam en gaat er daarbij van uit dat er 'normale' paden worden gebruikt. Gebruik dus bijvoorbeeld niet: \\Server\Apps\GildeSW\GildeDO3
Bij een drive-mapping zou dit bijvoorbeeld kunnen worden: G:\GildeSW\GildeDO3.

Ook de verwijzing in het programma naar de database moet gebruik maken van een normale padnaam. Na het starten van het programma kunt u dit controleren in de onderste balk van het programmavenster. Daar staat de padverwijzing naar de database van Dak Office. Staat de padverwijzing daar niet goed, start dan het programma Projectbeheer op. Via de menu-optie [Opties / Databas Dak Office] kunt u de database opnieuw aanwijzen. Doe dit via de gemaakte drive-mapping.

Een netwerkverbinding, ook wel “mapping” genoemd, maken vanaf een Windows 10-client werkt als volgt:
- Ga in de verkenner naar de betreffende map op de Server, in ons geval  de map boven de map GildeSW. In het voorbeeld \\Server\Apps\GildeSW\GildeDO3 dus naar de map Apps.
- Klik met de rechter muistoets op de map GildeSW en kies in het menu voor “Netwerkverbinding maken...”. Kies een vrije drive-letter en zorg dat er vinkje staat bij “Opnieuw verbinding maken bij aanmelden”. Klik daarna op “voltooien”.

Let op! Indien er met meerdere gebruikers in Dak Office werken moet bij alle gebruikers met dezelfde drive-mapping worden gewerkt. Dus niet bij de één drive F en bij de ander drive Y en de letter moet naar de zelfde map verwijzen.

3

Na installatie van Dak Office krijgt u in Windbelasting Eurocode de melding dat u geen PSO heeft.

In Projectbeer moet u éénmalig via het menu “Help/Update/Update nu” een update uitvoeren. Het kan zijn dat u een melding krijgt dat er geen updates zijn. Dat is niet erg, het gaat er om dat Dak Office hierdoor online bij Eldus wordt aangemeld. Het programma moet dus wel toegang hebben tot internet.

Het default wachtwoord is “ww” indien daarom wordt gevraagd.

4

Projectbeheer of een andere module wil niet starten. U krijgt een foutmelding met een verwijzing naar een bestand met de extensie “.net”.

Sluit Dak Office geheel af. In een muli-user situatie ook de collega’s laten afsluiten.
Ga met de verkenner naar de map GildeDO3 waarin de programmabestanden staan, Verwijder alle bestanden met een uitroepteken in de naam. Let goed op dat u geen andere bestanden verwijderd.
Indien u de melding krijgt dat de bestanden niet verwijderd kunnen worden, is er wellicht toch nog een collega die het programma heeft openstaan. Zo niet dan is er op het netwerk een sessie niet afgesloten. Dit moet uw systeembeheerder dan oplossen.

Indien u in een multiuser situatie werkt, is het verstandig om te controleren of alle gebruikers het programma opstarten vanuit dezelfde map (GildeDO3) op het netwerk. Soms start een gebruiker op vanuit een lokaal geïnstalleerde versie. Dit is niet aan te raden omdat de programma-versies dan kunnen verschillen en de database van slag kan raken.

5

Bij het opstarten van Bouwfysica of Therma komt er een foutmelding over laag.db. Het programma werkt verder niet meer.

Er is een ernstig probleem met de database. Een index van de lagen database is waarschijnlijk kapot.
De oplossing voor dit probleem is met behulp van twee hulpprogramma’s op te lossen. Dit vraagt enige computer ervaring. Indien u de reparatie niet zelf aandurft, kunt u de reparatie door de helpdesk laten uitvoeren. Sluit alle Dak Office programma’s af. Open vervolgens mbv de windows-verkenner de programmamap van Dak Office. In deze map staat het bestand DakOffice.tdbd. Verklein dit bestand met behulp van winzip of winrar en mail het naar helpdesk@eldus.nl
U ontvangt het bestand dan zsm gerepareerd terug.

Indien u wel zelf de reparatie wilt uitvoeren, volg dan de in dit pdf-document omschreven stappen: Foutmelding Laag db.pdf

6

De automatische updatefunctie geeft aan dat er een update beschikbaar is. De update kan echter niet worden geïnstalleerd omdat er nog andere gebruikers of modules actief zouden zijn. Ik ben echter de enige gebruiker. Hoe komt dit?

Om de automatische update te kunnen uitvoeren mag alleen het betreffende programma aan staan. Indien u via Projectbeheer bijvoorbeeld Bouwfysica heeft opgestart, dan blijft Projectbeheer op de achtergrond aan staan. Sluit alle Dak Office programma’s af en start Bouwfysica rechtstreeks op via het menu Start (of vanuit de programma-map).

Indien u een multi-user versie gebruikt, moeten ook alle andere gebruikers de programma’s hebben afgesloten.

Indien er volgens u niemand meer een programma heeft openstaan en u krijgt toch deze melding, dan is er iets misgegaan met het verwijderen van tijdelijke bestanden.
Ga met de verkenner naar de map GildeD03. Dit is de map waarin de programmabestanden van Dak Office staan. U kunt de tijdelijke bestanden herkennen aan het uitroepteken “!” in de naam. Verwijder deze bestanden. Het kunnen er veel zijn. Let goed op dat u geen andere bestanden verwijderd.

Indien u bij het verwijderen de melding krijgt dat verwijderen niet mogelijk is omdat de bestanden in gebruik zijn, dan is er blijkbaar toch nog een gebruiker die niet alles heeft gesloten. Is dit niet zo dan staat er op de server wellicht nog een eerdere niet afgesloten gebruikerssessie open. Dit moet u dan door uw systeembeheerder laten oplossen. Hij kan deze sessie sluiten.

7

De koptekst wordt niet afgedrukt.

De kleurinstellingen voor de afdruk zijn waarschijnlijk niet juist ingesteld. Controleer dit onder de menuoptie [Opties/Afdrukkleuren].

8

Mijn logo wordt niet in de koptekst afgedrukt.

Controleer via de menuoptie [Opties\Koptekst] het ingevoerde pad. Dit pad kan niet langer zijn dan 80 karakters. Is dit wel het geval dan wordt de tekst afgekapt en kan het logo dus niet worden gevonden.
Verplaats het logo naar een map met een kortere padnaam.

9

Ik krijg na installatie van de update andere resultaten uit mijn berekeningen.

In de nieuwe versie zijn wijzigingen aangebracht in de rekenmethoden. Dit conform de betreffende normering.

Voor daktechnisch inhoudelijke vragen verwijzen wij u door naar specialisten (Bijv. BDA of Vebidak).

10

Ik krijg in Windbelasting de melding:
Er zijn problemen met de Windows-default printer.

Dit kan gebeuren doordat het programma een logo probeert af te drukken wat niet meer aanwezig is.

Ga via het menu [Bewerken/Koptekst] naar de koptekstendialoog. U moet eerst een wachtwoord ingeven. Default is dit ww. Kijk bij de actieve koptekst of daaraan een logo is gekoppeld. Zo ja, controleer dan of dit logo ook bestaat op de locatie die wordt aangegeven. Indien dit niet zo is, verwijder dan de logo vermelding in de koptekstdialoog of vervang hem door een correcte.

11

Ik krijg een melding dat te veel gebruikers aanwezig zijn. Het programma stopt er dan mee.

De Applicatie is meerdere malen verkeerd afgesloten (bijv. pc opnieuw gestart).

Sluit bij een netwerkversie Dak Office bij alle gebruikers af.

In versie 4.x van Dak Office gaat u in Projectbehher naar de menu-optie “Help/Update / User reset”
Indien dit niet werkt, gebruik dan de methode van versie 3.x hieronder.

Voor versie 3.x van DakOffice gaat u naar de map "C:\Program Files\Gildesw\GildeDO3" (pad tot \GildeDO3 kan bij u afwijkend zijn). In deze map selecteert u op basis van onderstaande gegevens het juiste bestand om op te starten
Windbelasting --> UresetW.bat of UresetW
BouwFysica --> UresetB.bat of UresetB
Als u op het bestand dubbelklikt, wordt de applicatie gestart.

12

Mijn bedrijfsnaam en en adresgegevens staan niet in de koptekst van de uitvoer. Er staat Dakdekkersbedrijf 'Het Voorbeeld'.

U heeft uw gegevens nog niet ingevoerd. In de modules Windbelasting, Bouwfysica en Detail moet dit apart gebeuren. Doe dit via de menuoptie [Opties / Koptekst] of [Bewerken / Koptekst].

In de modules Windbelasting en Bouwfysica kunt u meerdere kopteksten invoeren en eventueel een logo toevoegen. U heeft een wachtwoord nodig om de kopteksten van Bouwfysica te kunnen bewerken. Vraag dit aan de beheerder van uw software. Het default wachtwoord is ‘ww’.

13

De kleuren van de uitdraai bevallen me niet. Kan ik die wijzigen?

Dit kan per module via de menuoptie [Opties / Afdrukkleuren]. U kunt er ook voor kiezen om een zwart-wit afdruk te maken.

14

De tekst gaat door de kop van mijn voorbedrukte briefpapier heen. Kan ik daar wat aan doen?

U kunt er voor kiezen om de kop met uw adresgegevens niet af te drukken. Wellicht is dit net voldoende om niet door de voorgedrukte kop heen te gaan. U kunt dit doen via de menuoptie [Opties / Afdrukkleuren] Daar vindt u een lijst met af te drukken pagina’s en ook een optie voor de koptekst.

15

Ik krijg de melding PIN code onjuist bij het opstarten van de module projectbeheer op mijn bureaublad

U heeft geen licentie voor projectbeheer. Waarschijnlijk heeft u een licentie gekocht voor slechts één module van Dak Office. Pas indien u meerdere modules aanschaft ontvangt u een licentie voor projectbeheer

16

Mijn programma werkt niet onder Windows Vista en hoger. Wat kan ik daar aan doen?

Compatibiliteit met Windows Vista
In Windows Vista en 7 t/m 10 is gebruikersaccountbeheer geïntroduceerd, een nieuwe veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat essentiële systeemwijzigingen niet zomaar worden toegelaten. Zo is het programma’s niet toegestaan om bestanden te wijzigen in de map C:\Program Files en de mappen daaronder. Dus ook niet in de programmamappen van Dak Office.

 

Verplaats de map van het programma naar een plek buiten ‘C:\Program Files’.
Zorg er vervolgens voor dat u alle snelkoppelingen aanpast naar het nieuwe pad.
In de registry moet de padverwijzing naar de database worden aangepast. Deze padverwijzing staat onder HKEY_CURRENT_USER\Software\Gilde Software\GildeDO3\Shared

Indien u niet voldoende vertrouwd bent met het doen van dergelijke aanpassingen, bel dan de helpdesk. Wij kunnen online de aanpassingen voor u uitvoeren indien u een internetverbinding heeft.

17

 

Mijn vraag staat er niet bij?

Voor vragen over het programma kunt u bellen met onze helpdesk. Om u optimaal van dienst te zijn is het voor ons nuttig de installatiegegevens van uw versie te hebben. Deze kunt u vanuit het programma direct naar ons mailen via de menuoptie [Help/ Email naar helpdesk…].