SmallLogo

In opdracht van Van Roij Fasteners heeft Eldus een rekenprogramma ontwikkeld voor het bepalen van de Rc-waarde van een platdakconstructie. Dit geheel conform de normering binnen het Bouwbesluit.

Omschrijving programma:

Mogelijkheid tot opbouwen van een vierlaagse constructie:

 • onderconstructie
 • damprem
 • isolatie
 • dakbedekking
 • Bij de onderconstructie keuze uit:
 • staal
 • beton
 • cellenbeton
 • underlayment
 • spaanplaat
 • overige houtachtige materialen
 • Bij damprem keuze uit:
 • Pe-folie getaped
 • gebitumineerd glasvlies
 • gebitumineerde polyestermat
 • gebitumineerde aluminiumfolie
 • Bij isolatie keuze uit:
 • EPS
 • PUR
 • PIR
 • MWR
 • Bij dakbedekking geen keuze maar vaste R-waarde.

Er is altijd sprake van mechanische bevestiging.

De bevestiger kan worden gekozen uit dezelfde lijst als is opgenomen in Dak Office Bouwfysica. Dit is het nagenoeg volledige assortiment van Van Roij Fasteners, dus ook tule-parkers en slagpluggen.

Het zelfde geldt voor keuze drukverdeelplaat. Alle door VRF aanbevolen combinaties van bevestiger en drukverdeelplaat zijn mogelijk.

Berekend wordt de Rc-waarde en de U-waarde van de constructie, gebruikmakende van de waarden Rsi = 0,1 en Rse = 0,04 voor de overgangsweerstanden. De berekening gebeurt conform NEN 1068.

Er is een functie opgenomen om de isolatie dikte te berekenen die benodigd is voor het behalen van een opgegeven Rc-waarde.

Er is een afdrukmogelijkheid opgenomen. Ook uitvoer als PDF-bestand is mogelijk. Klik op deze link voor een voorbeeld.

 

VanRoijRc Middel02