SmallLogo

Eldus Software online Rc berekenening

Met dit voorbeeldprogramma kunt u geheel vrijblijvend de Rc-waarde van een plat dak berekenen.

Dir programma is ontwikkeld als voorbeeld project voor producenten en leveranciers van dakmaterialen die ge´nteresseerd zijn in dergelijke programmatuur op hun eigen website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@eldussoftware.nl

Deze software is eigendom van ELDUS te Werkendam. De software is opgesteld naar beste weten en kunnen, met
inachtname van de huidige stand der techniek. Gebruik van deze software is volledig voor eigen risico van de gebruiker.

ELDUS kan nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, die uit het gebruik van de software zou kunnen voortvloeien.

Gehele of gedeeltelijke publicatie van de software of resultaten daarvan is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming
van ELDUS.

De software en broncode zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen onder (c)opyright van ELDUS 2013.