SmallLogo

In opdracht van Ethernit heeft Eldus het programma Panplanner ontwikkeld. Met dit programma kan de gebruiker uit het assortiment van Ethernit een dakpan selecteren. De selectie kan plaatsvinden op bassis van verschillende kenmerken waaronder kleur. Van elke pan is zijn foto’s opgenomen in alle beschikbare kleuren.

Vervolgens kan een bevestigingsadvies worden berekend voor een aantal veel voorkomende dakvormen.

Daarnaast wordt voor het betreffende dak een bonodigdhedenlijst opgemaakt met het aantal pannen en benodigde panhaken.

ethernit middel